หลักสูตรพัฒนาองค์กร และบุคลากร

หลักสูตร

"ทักษะการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพ ภายในตนเองและการสื่อสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

Change Inside You to Change Your Life"

 

รู้ทันความคิด รู้ทันอารมณ์ เพื่อกำหนดพฤติกรรมในการใช้ชีวิต ให้มีความสุขและปลอดภัย (ตรวจสอบตัวเองได้ เข้าใจผู้อื่นเป็น ใช้ชีวิตได้อย่างมีทิศทาง เกิดความสุขจากภายในและเข้ากับผู้อื่น ได้ในทุกๆ ความสัมพันธ์)

 

การที่คนๆ หนึ่งรู้ถึงศักยภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจตัวเอง ทราบทิศทางและความต้องการที่ชัดเจนของตนเอง บุคคลนั้นจะใช้ชีวิตไปในทิศทางของตนแบบมีพลังในการลงมือ ทำสิ่งต่างๆ โดยใช้ศักยภาพของตนเองเพื่อสร้างผลงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ทำงานด้วยความสุข และสร้างบรรยากาศผ่าน การสื่อสารที่ดีไปยังคนรอบๆ ข้างได้ ทำให้เกิดความประทับใจ และความไว้วางใจจากคนรอบข้าง โดยการแสดงพฤติกรรม ดีๆ เช่น การเปิดใจรับฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูด, การฟังอย่างตั้งใจ, การแสดงออกถึงน้ำใจแห่งการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจในทิศทางเชิงบวก เป็นต้น เกิดเป็นการ เชื่อมโยงกันของตัวเรากับคนรอบข้างแบบเชื่อมสะพานใจ ที่แนบแน่น เมื่อตัวคุณรู้ทันความคิด รู้ทันอารมณ์ ก็สามารถกำหนดพฤติกรรมต่างๆ ในการใช้ชีวิต ได้อย่างมีความสุข และปลอดภัย

 หลักสูตรการเรียนรู้ผ่านการทำ Workshop

 • การรู้จักและเข้าใจตัวเอง รักและเห็นคุณค่าในตัวเอง ใช้ชีวิต แบบสมดุลและมีจิตสำนึกความปลอดภัย
 • มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต เป้าหมายในการทำงานที่วัดผลได้ และใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ (วงล้อชีวิตแห่งชีวิต The Wheel of Life ของตัวเองในปัจจุบัน, การตั้งเป้าหมายแบบ Smart Goal, Stretch Goal, การปรับนาฬิกาชีวิตและแผนการ พัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเอง ในการสร้างประสิทธิผลของงานในระดับที่ดีที่สุด)
 • รับฟังและสื่อสารได้ดีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกๆความสัมพันธ์ (การสื่อสารด้วยทักษะแบบโค้ช : การใช้คำถาม, การับฟังอย่าง เปิดใจ และการสะท้อนความคิดกลับผ่านการพูดสื่อสารในเชิงบวก)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • ผู้ที่สนใจทั่วไป/ ผู้ที่รักการพัฒนาตนเอง
 • ผู้ที่ทำงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน และระดับผู้จัดการขึ้นไป

รูปแบบการเรียนรู้

 • บรรยายและฝึกปฏิบัติ Workshop (กิจกรรมแบบเดี่ยวและกลุ่ม)
 • เรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกันในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง

กิจกรรม WorkShop (สัดส่วน 70%)

 • Workshop 1. เรียนรู้คุณค่าจากเรื่องราวที่เจอ
 • Workshop 2. Set เป้า Set วงล้อชีวิต
 • Workshop 3. ฟัง รับรู้ด้วยใจ เมื่อสื่อสารออกไปได้ความสัมพันธ์
 • Workshop 4. จิกซอร์ Change inside you to change your life
 • ปิดท้าย : ตรึงอารมณ์ และบันทึกการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเฉพาะ จากโค้ชออนซ์

ระยะเวลาในการอบรม :

เวลา 09.00-16.00 น. (1 วัน )

จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่เกิน 30 คน

..........................................................

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • หลักสูตรที่ 1 จิตสำนึกความปลอดภัย Safety Mind and Safety Awareness ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากรทุกคนต้องให้ความสนใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ตระห...
Visitors: 5,022