บทความต่างๆ จากโค้ชออนซ์

สารบัญบทความ

1. ฟังด้วยหัวใจ..ถามออกไปด้วยคำถามทรงพลัง

2. ผู้นำทำได้ดี...ยิ่งส่งต่อสิ่งดีๆ

3. ความสุข...ที่สร้างได้เอง

4. ฟัง พูด ถาม แบบเข้าใจ หัวใจยิ่งใกล้กัน

 

บทความที่ 1

ฟังด้วยหัวใจ ถามออกไปด้วยคำถามที่ทรงพลัง

เมื่อเราเลือกทุกอย่างให้กับชีวิตของเราได้ ก็ไม่แปลกที่เราจะเลือกฟังเฉพาะในสิ่งที่เราอยากฟัง อยากจะได้ยิน...

.

แต่ถ้ามีใครไว้ใจและวางใจเรา อยากแบ่งปันและเล่าเรื่องราวของเขาให้เราฟัง เปิดตัวเขาให้เราเข้าไปมีส่วนรับรู้ในเรื่องราวของเขา...จงรับฟังให้ได้ยิน

.

ที่ผ่านมา เรามีนิสัยที่น่าคบตามนี้แน่ๆ 

     1. ให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ตรงหน้า พูดคุยโต้ตอบกัน

     2. เป็นตัวของตัวเอง วางตัวสบายๆ ไม่เสแสร้ง และมีความจริงใจกับผู้อื่น

     3. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทั้งแง่บวกและแง่ลบ

     4. มีนิสัยถ่อมตัว สุภาพ มีมารยาทต่อผู้อื่น และยิ้มแย้มแจ่มใส

     5. การพูดจาและภาษากายเป็นมิตร มีความคิดในเชิงบวก

     6. มีการใช้เรื่องสัมผัสทั่ว ๆ ไปในระหว่างการสนทนาเช่น การกอด จับไหล่ หรือการจับมือทักทาย เพื่อทำให้รับรู้ได้ถึงความเป็นมิตร

     7. รู้จังหวะในการสร้างบรรยากาศเพื่อลดความตึงเครียดได้ด้วยการสร้างความบันเทิงให้เกิดความสนุกสนาน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ

.

เมื่อได้ฟัง...

  • ฟังอย่างเข้าใจ ไม่ตัดสินและต้องรับรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไร จากเรื่องราวที่เขาพูด
  • ฟังให้จบ ไม่พูดแทรกหรือขัดจังหวะ ลดความรู้สึกที่เราอยากจะแนะนำลง (คนที่รู้เรื่องต่างๆ ดีที่สุด คือ เจ้าของเรื่อง)
  • รับฟังแบบที่คนพูดรับรู้ได้ว่าไม่ว่าอย่างไร ก็จะมีฉันอยู่ข้างๆ เธอ ฉันอยู่ตรงนี้นะ
  • วางใจและไว้ใจให้คนพูดเป็นคนตัดสินใจและจัดการปัญหานั้นๆ ด้วยวิธีการของเขาเอง

.

เมื่อต้องพูดคุยหลังจากการฟัง ควรใช้การพูดคุยที่สะท้อนความเข้าใจในเรื่องที่คุยเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน จากนั้นถามคำถามและเลือกใช้คำถามในแบบที่จะทำให้คนพูดได้ฉุกคิด ได้ทบทวนและค้นหาคำตอบของเรื่องนั้นด้วยตัวของเขาเอง 

.

ตัวอย่างคำถามแบบโค้ช 

 

.

จากกิจกรรมห้องอบรมหัวข้อ "การโค้ชเพื่อความปลอดภัย" โดยโค้ชออนซ์ (สุชาดา อวยจินดา) และ อ.ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย ได้ทำการอบรมและทำกิจกรรมกับชาว Safety ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันออก จ.ระยอง ประจำปี 2562

.

ใช้แผนที่การพูดคุยแบบ GROW Model

    อยากคุยอะไรในวันนี้...     (Goal setting)

 

    ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง/ทำอะไร/ทำสิ่งใดอยู่บ้าง (Reality) สิ่งที่ทำอยู่ตอบโทย์เป้าหมายหรือไม่ 

    ถ้าทุกอย่างเป็นไปได้  สิ่งที่เราต้องการจะเกิดเมื่อไหร่

 

    ภาพของเราเมื่อได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้ว เราจะเป็นอย่างไร 

    มีทางเลือกอะไรอีกบ้างที่เราสามารถทำได้ (Optional)

 

    เราต้องทำอย่างไร ถึงจะได้ตามภาพในสิ่งที่เราต้องการ (Way forward)

 

    สิ่งที่เริ่มทำได้เลยมีอะไรบ้าง

    หลังจากผ่านการพูดคุยกันในครั้งนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง

.

คำถามแบบโค้ช สามารถฝึกฝนได้... 

เพียงเราทุกคนฝึกฝนทักษะการฟังและเลือกใช้คำถามที่เข้าใจกลไกของสมอง

.

1. ตั้งต้นด้วยเจตนาที่ดีของผู้ถาม รับฟังและเก็บรายละเอียดของเรื่องให้ครบถ้วนและถามคำถามอย่างมีสติ

2. ถามคำถามทีละคำถาม เพราะสมองคิดได้ทีละเรื่อง

3. ถามให้สั้น กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น เพราะสมองจะสร้างภาพขึ้นในหัวตามสิ่งที่ได้ยิน

4. ถามด้วยอารมณ์เชิงบวก ด้วยความรู้สึกของความห่วงใย เห็นอกเห็นใจ เพราะสมองพร้อมตอบสนองต่อเรื่องลบๆ เพื่อรักษาชีวิตให้กับเราทุกคน

5. ถามด้วยคำถามปลายเปิด เพราะจะได้ชวนให้สมองเกิดการคิด ค้นหาคำตอบและเรียบเรียงคำตอบ

.

ด้วยรักและห่วงใย

จากใจ...โค้ชออนซ์

 

บทความที่ 2

ผู้นำทำได้ดี...ยิ่งส่งต่อสิ่งดีๆ

 

ผู้นำดี ยิ่งส่งต่อพลังดี ให้ผู้ตามได้อย่างดี

การส่งต่อพลังดีๆ สามารถทำได้โดยควมคุม ลิง 3 ตัว

ตามความเชื่อในความคิดแบบโกชิน

.

สถานการณ์ต่างกัน ทำให้การแสดงออกต่อเหตุการณ์ต่างกัน

เลือกใช้วิธีการให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์...

.

1 ในวิธีที่ผู้นำสามารถใช้กับสถานการณ์ที่เจอ คือ ใช้วิธีการควมคุม ลิง 3 ตัว ภายในตัวเรา

 

 

ลิงตัวที่ 1 ลิงปิดตา (มิซารุ) อย่ามองสิ่งชั่วร้าย : ควบคุมการมอง ไตร่ตรองสิ่งที่เห็น มองหาความดี มองหาจุดดีของคนอื่น (มองให้ลึกซึ้งกว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้า มองหาที่มาที่ไปของสิ่งที่เห็น)

ลิงตัวที่ 2 ลิงปิดหู (คิกะซารุ) อย่าฟังสิ่งชั่วร้าย : ควบคุมการฟัง ไตร่ตรองเรื่องที่ฟัง (ฟัง->แยกแยะ->วิเคราะห์ด้วยหลักการและเหตุผล)

ลิงตัวที่ 3 ลิงปิดปาก (อิวาซารุ) อย่าพูดสิ่งชั่วร้าย : ควบคุมการพูด ไตร่ตรองเรื่องที่จะพูด (คิดและพิจารณาอย่างดีก่อนที่จะพูด)

.

          ผู้นำ...ที่สร้างพลังดีๆ รู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่น จะเชื่อมสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างโดยการส่งต่อพลังดีๆ ไปสู่คนรอบข้าง สร้างแรงกระเพื่อมที่ดีต่อจิตใจ ไปสู่การเชื่อมใจ เชื่อมความสัมพันธ์กับผู้อื่น ยิ่งความสัมพันธ์ดี การงานก็ยิ่งดี ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

.

~สร้างพลังให้ตัวเองและผู้อื่นๆ ด้วยการส่งต่อสิ่งดีๆ ให้แก่กัน~

.

ด้วยรักและห่วงใย

จากใจ...โค้ชออนซ์

บทความที่ 3

ความสุข ที่สร้างเองได้

คุณ...สุข...

จากการที่...คุณรักและเห็นคุณค่าในตัวของคุณเอง

คุณ...สุข...

จากการที่...คุณมอบสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ ที่เป็นประโยชน์ หรืออะไรก็ได้ที่คุณทำได้ไปสู่ผู้อื่นและเกิดประโยนช์กับผู้อื่น

.

สุข...ทำให้รู้สึกดี

สุข...ทำให้สดชื่น

สุข...ทำให้เบิกบาน ยิ้มได้

สุข...ทำให้ร่างกายเข้มแข็ง

สุข...ทำให้อ่อนกว่าวัย

สุข...ทำให้มองสิ่งต่างๆอย่างตรงไปตรงมา

สุข...ทำให้มีพลังทำงานและใช้ชีวิต

.

โค้ชออนซ์ ช่วยได้.

       เรื่องราวความสุขของคุณ...คืออะไร?

     เรื่องเล็ก! เรื่องใหญ่! ก็สร้างสุขให้คุณได้...

     เมื่อสุขสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง...แล้วคุณจะรออะไร

.

ด้วยรักและห่วงใย

จากใจ...โค้ชออนซ์

บทความที่ 4

ฟัง พูด ถาม แบบเข้าใจ หัวใจยิ่งไกล้กัน

เข้าใจ ได้งาน


ทุกครั้งที่เราพูดอะไรออกไป เราได้พูดความรู้สึกและความต้องการจริงๆ ของเราออกไปมากน้อยแค่ไหน


.

เราได้แสดงความรู้สึกและความห่วงใยลงไปในคำพูดของเราหรือไม่ หรือเราเพียงอยากได้แค่ผลลัพธ์เท่านั้น  

.

สิ่งที่เราพูดออกไปส่วนใหญ่ มักเป็นสาเหตุของการทำลายความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่า

.

เราใช้วิธีที่คุ้นเคย เช่น “สั่ง” ให้ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร, บ่น, ต่อว่า, ตำหนิ, ปกป้องตัวเอง โทษคนอื่น, ประชด ประชัน, เย้ยหยัน เป็นต้น ในแต่ละวันมากน้อยแค่ไหน


.

หากความจริง...สิ่งที่เราอยากพูด อยากบอกออกไป คือ เจตนาที่ดี เป็นความสนใจ ใส่ใจ ห่วงใยและหวังดีกับเขา 


.

มาพูดกันแบบดีๆ ที่ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน ด้วย 3 สิ่งนี้ กันดีกว่า

.

1. หู  : ใช้หูให้มากขึ้น ฟังให้เข้าถึงใจ ต้องรับรู้ให้ได้...ว่าคนพูดรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่พูดและภายใต้คำพูดและพฤติกรรมที่แสดงออกมา เขาต้องการอะไร (รับรู้ได้ถึงความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงของคนพูด)

2. หัว : ใช้สมองคิด ประมวลผล ทบทวนความเข้าใจจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง

3. ปาก :ใช้ปากพูดสื่อสารออกไป ในแบบที่เราอยากให้เขาปฏิบัติกับเราเช่นเดียวกัน (อยากได้ยินเรื่องดีๆ ก็พูดใน

เรื่องที่ดีๆ)

.

สร้างสายใยสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกัน เข้าใจและได้ยินหัวใจกัน ลองฝึกดู

.

... เมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องราวอะไร เก็บรายละเอียดเรื่องราวที่ได้ฟังและลองเดา “ความต้องการ” ของคนเล่า


...เมื่อเราเป็นคนพูด เล่าเรื่องราว ต้องย้อนเช็ค “ความรู้สึก” ของเรา เราจะได้รู้ตัวกับทุกเรื่องที่เราพูด


... เมื่อต้องถาม ใช้คำถามที่ทรงพลัง (คำถามปลายเปิดที่จะพาไปคนถูกถามไปค้นหาคำตอบจากคุณค่าลึกๆภายในตัวเอง)

.

พูด ได้งาน ได้ใจ

.

สร้างสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัย

ต้องเดินเข้าไปรับฟังว่าเกิดปัญหาอะไร สอบถาม พูดคุยกันอย่างจริงใจ

ถามตอบกันจนได้คุณค่าจากภายใน เกิดการกระทำที่ปลอดภัย

เพราะเราทุกคนห่วงใยและใส่ใจดูแลกัน

.

ด้วยรักและห่วงใย

จากใจ...โค้ชออนซ์

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 5,016